Středisko doprava disponuje :

  • Třemi tahači s velkoobjemovými cisternový mi návěsy, z toho jeden cisternový návěs je sklápěcí.
    Tahače jsou vybaveny výkonnými šroubovými kompresory 1000 m3 vzduchu za hodinu.
    Cisternové návěsy jsou určeny především pro přepravu volně ložených, sypkých, suchých, prachových, jemně zrnitých a granulovaných materiálů používaných v průmyslu, zemědělství a stavebnictví.
  • Valníkovým návěsem o nosnosti 27 tun.
  • Sklápěcím nákladním automobilem T-815 S2 AGRO a sklápěcím nákladním automobilem T-815 S1 - dampr. Oba o nosnosti 12 tun.