Vápencová drť 0-8 mm

Tato vápencová bílá surovina je velmi vhodná jako plnivo do betonu při výrobě betonových prvků, jako pro dlažby, plotové tvarovky apod.
Dodává se volně ložený nákladními auty.

Vápencová drť 1-2 mm

Vápencová drť 1-2 mm se využívá při konečné úpravě výrobků kamenosochařů, při výrobě pomníků, obkladů všeho druhu, dlaždic a tvarovek. Využívá se při tom barvy vápence od světle šedé až po bílou.
Povrchy těchto výrobků mohou být ponechány s přírodním dekoračním hrubým povrchem nebo vybroušeny na hladkou plochu. Hrubý povrch může zároveň sloužit jako protiskluzový.
V poslední době je velmi žádána povrchová úprava podezdívek rodinných domků. Přesným vytvarováním při použití vápencové drtě vznikne tvar a vzhled omítky připomínající žulový kámen.
Vápencová drť se dodává volně ložená nákladním autem nebo v igelitových 50 kg pytlích.

Vápencová drť 4-8 mm, pro stavebnictví

Vápencové drtě 2-8 mm se úspěšně používají pro povrchovou úpravu výrobků z betonu. Dobře vyniká světle šedá až bílá barva vápence na dlaždicích, zahradních krbech, lavicích a stolech, odpadkových koších apod. Vystupující drť na povrchu dává výrobkům z betonu velmi hezký vzhled. Pro povrchovou úpravu schodů, schodišť, vnitřních podlah v halách a chodbách se naopak využívá hladká povrchová úprava.
Vápencová drť 2-8 mm je využívána pro výrobu vnějších omítek na všechny druhy staveb. Při tom se volí různé směsi při přípravě omítky pro podezdívky nebo pro vnější stěny staveb.
Vápencovou drť 2-8 mm lze dobře využívat při konečné úpravě cest v zahradách, dekoračních ploch v parcích nebo ve výstavních halách apod.
Vápencová drť se dodává volně ložená nákladním autem nebo v igelitových 50 kg pytlích. 

Vápencová drť 8-16 mm, pro stavebnictví

Vápencová drť 8-16 mm, která splňuje ČSN 721512 pro kameniva třídy B I, se používá při výrobě betonových směsí. Pro svoji příjemnou šedou až bílou barvu je tato drť vyhledávána pro konečnou úpravu ploch komunikací, parkovacích ploch a zahradních cest.
Vápencová drť 8-16 mm je velmi vhodná při provádění melioračních prací a pro konečné úpravy terénu. Jako drenážní drť je z chemického hlediska vhodná pro odkyselování podzemních vod. Využívá se také při zasypávání skruží ve studních a při konečné úpravě dna studny.
Vápencová drť se dodává volně ložená nákladním autem nebo v igelitových 50 kg pytlích.

Mletý vápenec "vápencový filer" pro výrobu silničních živičných směsí

Skoupský jemně mletý bílý vápenec je pro svoji čistotu velmi vhodným plnivem při výrobě asfaltových směsí pro konečnou povrchovou úpravu silnic.
Dodává se autocisternami 28 t.

Pro tento výrobek bylo naší společnosti, v souladu s nařízením EP a Rady EU č. 305/2011, vydáno Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p. Osvědčení o shodě řízení výroby. Osvědčení č. 1020-CPR-040 045818. Osvědčení obsahuje protokol o zkoušce typu výrobku vápenec jemně mletý.(v sekci "ke stažení")

 


Jsme výrobní firmou, která své produkty vyrábí a ne s nimi pouze obchoduje. Proto zde nenajdete standardní ceník.

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a ceny Vám připravíme na základě osobního jednání, v závislosti na objednávaném množství a konkrétních obchodních podmínkách.