Od roku 1994 těžíme a zpracováváme vysokoprocentní vápenec v lomu Skoupý v Petrovicích u Sedlčan. Jemně mletý vápenec s vysokým obsahem vápníku je mnohými organizacemi využíván pro ozdravění a hnojení zemědělských půd a jeho speciální druh D5 a D10 pro odsiřování fluidních kotlů. Vápencové drtě jsou využívány v úpravnách vod, čistírnách odpadních vod a pro čištění kouřových plynů např. v keramických provozech. Velmi jemně mleté vápence se uplatňují při výrobě krmných směsí, asfaltových směsí pro silniční povrchy, odsiřování kouřových plynů elektráren a tepláren a celá řada našich výrobků je uplatňována ve stavebnictví.

Agir spol. s r. o. využívá v České republice bohatých zkušeností, které za dobu několika desítek let získala mateřská společnost AGIR AG ve Švýcarsku při dobývání a zpracování přírodních zdrojů a při následné rekultivaci vytěžených prostor.

Společnost AGIR věnuje při těžbě surovin velkou pozornost šetrnému zacházení s přírodou a klade velký důraz na následnou rekultivaci krajiny tak, aby se co nejvíce blížila původnímu stavu. Odpovědnost vůči přírodě a neustálé hledání způsobů optimálního využívání surovin a ekologické likvidace dále nepoužitelného materiálu, jsou pro celou skupinu společností AGIR charakteristické.

 

Od roku 2013 je společnost také držitelem certifikátu správné výrobní praxe dle standardu GMP+ Výroba krmných surovin (certifikát zde) a od roku 2016 i dle standardu GMP+ Silniční přeprava krmiv. (certifikát zde)