Drtě a prosívky tvoří rozdrcený vápenec různých frakcí a tříd. Materiál nachází široké uplatnění ke zpevnění povrchů a cest. Díky nízké mezerovitosti materiálu je úspěšně používána jako podsyp pod základové desky, zámkové dlažby a jiné stavební práce.

   

 

Drť 0 - 32 mm, tř.A

 • čisté kamenivo
 • cena od 120,- Kč/t

 

 

Drť 0 - 32 mm, tř. B 

 • s obsahem hlíny
 • cena od 60,- Kč/t

 

 

Drť 32 - 63 mm, tř. B 

 • s obsahem hlíny
 • cena od 140,- Kč/t

  

 

Drť - mix drtí 1 - 2 mm a 2 - 4 mm  

 • vhodné použít jako podsyp pro pokládku zámkové dlažby
 • cena od 580,- Kč/t

 

Lomový kámen je hojně využívaný ke stavbě tarasů a zídek s krásným architektonickým výsledkem, též jako ozdobný prvek v zahradnickém a kamenickém odvětví. Případně k různým zásypům nebo k úpravě břehů vodoteče. Nabízíme kvalitní vápencový bílý kámen, a za sníženou cenu prodáváme vápencový kámen černě zbarvený.

  

 

Lomový vápencový kámen 

 • černě zbarvený
 • cena  od 250,- Kč/t 

  

 

 Lomový vápencový kámen - čistý

 • cena od 400,- Kč/t